20.12.2021
13:41
Етички кодекс у Омладинском раду у аудио запису

Етички кодекс у Омладинском раду

Етички кодекс се односи пре свега на моралне и професионалне принципе које омладински/е радници/це треба да поштују и даје основ за униформисане и стандардизоване принципе у раду са младима. Етички кодекс је документ који дефинише етичке и професионалне принципе рада омладинских радника/ца и свака организација чланица, као и сваки омладински радник/ца се обавезује на њихово поштовање.

Аудио запис Етичког кодекса можете пронаћи на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=z-ehrSivnEw