19.10.2021
14:41
Показна вежба јединице цивилне заштите у Лозници
Ради остваривања узајамне и колективне заштите у Лозници је формирана јединица цивилне заштите која ће пружити физичку подршку припадницима сектора – спасиоци, ватрогасци, и на тај начин уједно ширити безбедносну културу.
У нашем граду, том приликом, одржана је прва обука младих полазника , приликом које су се припадници новоформиране јединице обучавали у пружању прве помоћи, као и гашењу пожара али и како поступати у кризним ситуацијама. Будући да цивилна заштита поново добија на значају и враћању угледа, наша земља препознала је потребу за подизањем свести грађана о важности познавања безбедносних мера и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и других опасности.
Солидарна помоћ другима у невољи може битно да промени поглед на живот и праве вредности, стога и наш град заслужује младе који ће у тешким ситуацијама бити спремни да знање, које ће стећи кроз даље обуке,примене када буде потребно.