19.02.2021
08:43
Успешно реализован I модул тренинга "Увођење перспективa младих у процесе, политике и програме" у Лозници

У Лозници је успешно реализован први модул тренинга за увођење перспективa младих у процесе, политике и програме у оквиру пројекта "Заједно до јаче локалне омладинске политике“, који спроводи Национална асоцијацијаканцеларија за младе, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Према Националној Стратегији за младе, све секторске политике треба да препознају младе и њихове потребе и потенцијале и да им омогуће учешће у доношењу стратешких одлука. У том духу, овај тренинг тежи да учесницима/ама понуди одговарајућа знања и вештине о томе како да интегришу перспективе младих жена и мушкараца кроз свој свакодневни рад, а узимајући у обзир различите изазове, потребе, капацитете и утицај на младе.

Мисија ОЕБС-а у Србији отпочела је спровођење тренинга на тему увођења перспективе младих међу сопственим програмским тимовима и тестирала већи број помоћних алата и техника које је развила, са широм групом колега и колегиница из 18 различитих структура широм ОЕБС региона. У партнерству са Националном асоцијацијом канцеларија за младе, овај тренинг прилагођен је за локалне актере омладинске политике у Србији и носиоце локалних политика уопште и успешно пилотиран у Новом Пазару.

До краја тренинга учесници/е ће моћи да:

- унапреде разумевање основних концепата у вези са увођењем перспектива младих, укључујући и основе омладинске политике, облике и методе укључивања младих у доношење одлука;

- анализирају политике, акционе планове и друге процесе од значаја на локалном нивоу укључујући перспективу младих у сопствене активности, пројекте или програме;

- примене конкретне алате и технике за тзв. мејнстримовање младих;

- идентификују конкретне начине да сопствени приступ раду учине инклузивнијим и доступнијим за ову групу грађана и грађанки;

- допринесу радном окружењу које је осетљивије и отвореније за питања и проблем младих жена и мушкараца;

- артикулишу бенефите укључивања младих на локалном нивоу, инкорпоришући и искуства која се примењују у Европи и глобално;

Након успешно завршеног тренинга, одређени број полазника/ца из свих градова који учествују у првом циклусу узеће учешће на заједничкој обуци која ће се фокусирати на развијање конкретних механизама на локалу, попут Савета за младе.