07.09.2020
08:06
Одржана прва радионица пројекта "Kомпас младих" у Сремској Митровици

У оквиру пројекта "Компас младих" у Сремској Митровици је од 04.09.2020. године до 06.09.2020. године одржана прва радоница на тему умрежавања Канцеларија за младе након пандемије вируса COVID-19. Разговарало се о примерима добре праксе као и негативним ефектима пандемије на омладински рад. Током састанака разматрало се и увођење онлајн радионица у свакодневну употребу у омладинском раду. У пројекту "Компас младих" поред Канцеларије за младе Лозница учествују и канцеларије из других градова, Лесковац, Крагујевац, Ниш, Београд, Стара Пазова, Зрењанин, Панчево, Шабац и Нови Пазар. Подршку за реализацију овог пројекта пружила је Национална Канцеларија за младе испред Министарства омладине и спорта. Организатор прве радионице пројекта "Компас младих" је Канцеларија за младе Сремска Митровица која је током пандемије вируса короне представљала пример добре праксе у погледу организације кол центра и подршке волонтера на територији града Сремска Митровица. Један од циљева пројекта "Компас младих" је размена искуства Канцеларија за младе широм Србије као и умрежавање и циљу побољшања рада локалних Канцеларија за младе, увођење нових активности и метода у раду са младима.