10.07.2019
09:13
Фото колонија у оквиру фестивала ЛиЛаЛо

Од 9-14. јула у оквиру фестивала "ЛиЛаЛо" који организује Туристичка организација града Лознице уз подршку Града Лознице, Центра за културу Лозница и Омладинског центра Лозница, организована је фото колонија за младе који ће имати прилику да науче основне технике фотографисања и да савладају основне појмове савремене фотографије. Фото колонија је подржана од стране Фотографског савеза Србије а предавач је познати фотограф Золтан Бисак.

Циљ радионица је упознавање полазника са основама фотографије с техничког, естетског и примењеног аспекта. Радионице су намењене свим заинтересованим полазницима, независно од предзнања, едукације или професионалне оријентације. Радионице ће омогућити полазницима да се упознају са методологијом рада и упуте у неке од основних принципа разматрања фотографије и њеног значаја у оквиру друштва и уметности.

У програму плана фото колоније, теме су усмерене на едукативну и припремну наставу. Едукативна настава подразумева следеће активности: стицање основних знања из области технике фотографисања; подстицање креативности и употреба доступних алата; упознавање са историјом домаће и светске фотографије; рад у црно-белој техници; разматрање медија фотографије као сложеног и широког друштвеног феномена.

У првом делу радоница се уче основне технике фотографисања – почевши од тога како се исправно држи фотоапарат, до параметара који се користе да би се дошло до технички добре фотографије – мерење светла, бленда, брзина окидача, ИСО, баланс беле боје (white balance). Тек након савладавања основних техника може се рећи да су учесници научили да контролишу апарат (уместо да апарат контролише њих), и започиње се са учењем кадра и композиције, чиме се програм радионице заокружује у целину.

Радионице су осмишљене тако да учесници на почетку сваке радионице добијају задатке које треба да ураде. Након што завршимо једну целину, одржавају се критичке радионице на којима заједно гледамо направљене фотографије и дајемо повратне информације њиховим ауторима. Неке задатке ћемо поновити више пута, па ће учесници, примењујући савете које су добили на критичким радионицама, и сами почети да примећују како им је свака наредна фотографија боља од претходне и тако јасно уочити прогрес у гледању кроз објектив.

Након завршених радионице организујемо групне изложбе фотографија, на којима полазници излажу своје фотографије. Осим што ће на тај начин кроз своје фото-пројекте показати своје вештине које су стекли на радионицама, доделићемо им и дипломе као и формалну потврду да су успешно завршили обуку.