21.03.2019
14:58
Обележавање Светског дана шума

Волонтери Канцеларије за младе Лозница у сарадњи са ученицима СШ"Свети Сава" и Центром за културу Лозница, данас су обележили Светски дан шума. Акцијом чишћења шуме и одмаралишта у Тршићу, постављањем хранилица за птице као и обележавањем пешачкиих и бициклистичких стаза, обележили смо овај дан и послали јасну поруку о важности заштите животне средине и утицаја загађења на квалитет не само природног окружења већ и људског живота. Намера ових акција је да кроз пример младих промене своје навике и почну да размишљају одговорније и примене савете које се овим акцијама "шаљу" локалној средини.

Поред ових активности уклоњено је неколико дивљих депонија која посетиоци остављају поред одмаралишта што нам показује да је код појединаца још увек ниска свест о одговорности да након боравка у природи покупе своје смеће за собом однесу на предвиђена места за одлагање отпадака.

Шуме су најсложенији копнени екосистеми. У њима поред дрвећа, живи много других врста билјака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.Непосредна и највећа корист од шума је што су оне фабрика кисеоника. У Србији је тренутно 29% површина под шумама (око 3 милиона ха), а требало би да захватају око 41% површина. Непланским сечењем шуме човек угрожава природу и према проценама стручњака годишње нестане око 16 милиона хектара шума на свету. Шуме су неопходне за природну равнотежу живота на Земљи. Ипак, оне се вековима немилосрдно крче да би се створио простор за нова насеља, пољопривредне површине, фабрике и саобраћајнице. Уништавањем шума настају еколошке промене са штетним последицама, међу којима су првенствено промене земљишта и климе, а с тим у вези и нестанак многих биљних и животињских врста. Свесне ових опасности и у циљу очувања шума тј. опстанка живота на Земљи, богатије државе штету смањују применом концепта одрживог газдовања шумама, који подразумева смањивање притиска на шуме концентрисаним сечама, увећање степена шумовитости, успостављање система одрживог развоја управљања шумама у складу са потенцијалом и низ других мера.

Водећи се тим концептом, Канцеларија за младе Лозница је у прошлој години засадила преко 200 стабала у оквиру пројекта "Чист град-мој град" који је финансирало Министарство омладие и спорта. Ове године планирамо да увећамо број садница и да покријемо што већи број неискоришћених површина.

Материјал за активности као што су хранилице за птице, пластичне вреће за смеће, рукавице, табле за путоказе су фиансиране од стране Министарства омладине и спорта док је за превоз волонтера издвојено из буџета града Лознице.