24.12.2018
11:08
Зимски камп екологије у оквиру пројекта "Чист град-мој град"

Од 21-23.12.2018. године у оквиру пројекта "Чист град-мој град" реализован је зимски камп из области екологије и заштите животне средине за 20 учесника. Пројекат је у потпуности финансиран од стране министарства омладине и спорта. Циљ ових радионица је било упознавање са принципима заштите животне средине, које су то активности које на локалу могу да се спроведу и шта је до сада урађено када је у питању заштита животне средине. Еколошко образовање младих има двоструку функцију:

1. ДА млади стекну нова знања и вештине за свет у којем је заштита , обнова и унапредјење животне средине услов опстанка човека и његовог одрживог развоја.

2. ДА обезбеди услове за допуну својих знања новим имформацијама о променама фактора околине и начинима прилагодјавања насталим променама.

Разговарали смо о најважнијим карактеристикама заштите животне средине, активностима које можемо да псроведемо, о томе како се разликује од сакупљања отпада, рециклаже и поновне употребе отпада. Искористили смо прилику да их не само упознамо са теоријом, него и да им покажемо примере добре праксе из неких од европских корпорација, као и добре примере из Србије. У последњих 15 минута сваког циклуса радионице, учесници су излагали начине на које би начине нека од активности из примера добре праксе могла да се реализује у Тршићу и околини Лознице.

Учесници који су учествовали на радионицама за екологију биће директно укључени у организовање пројеката и акција из области заштите животне средине и рециклаже, у едукацију младих о могућностима коришћења обновљивих извора енергије и подстицање на одговорно понашање према окружењу. На овај начин, ми подстичемо наше чланове да употребе своје знање и креативност у сврху очувања природе у Лозници и околини као и допринесу развоју и унапређењу међународних еколошких кампова у Тршићу које реализујемо сваке године у сарадњи са Младима истраживачима Србије.