12.06.2018
08:18
ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ И ПРЕДСТАВНИЦЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОСВЕЋЕНА ТЕМИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОКРУЖЕЊА

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије је у сарадњи са Заштитником грађана и Сталном конференцијом градова и општина спровео дводневну обуку о приступачности окружења за представнике и представнице јединица локалне самоуправе.

Обука је била намењена представницима и представницама јединица локалне самоуправе које су се пријавиле и ушле у ужи избор за доделу Награде за допринос развоју свих облика приступачности, коју додељују Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Заштитник грађана и Стална конференција градова и општина.

Ова обука је спроведена са циљем да државни службеници и службенице унапреде своја знања у области приступачности и размене искуства о примерима добре праксе и изазовима са којима се сусрећу у погледу унапређивања приступачности и положаја особа са инвалидитетом. Учесници и учеснице обуке су имали прилику и да посете Спортски центар „Искра“ у Крагујевцу, који је 2017. године награђен за свеобухватно деловање на развоју приступачности и социјално укључивање особа са инвалидитетом.

Град Лозница и Канцеларија за младе ће у наредном периоду израдити мапу приступачности која ће поред основних података о приступачним местима садржати и податке о локацијама које нису и које је потребно унапредити.