20.11.2018
07:25
Садња дрвећа у насељу на Лагатору

Други дан садње дрвећа у новом насељу Лагатор. Засађено је 50 нових садница липе, јавора, смрче, оморике и брезе. Акцију су подржали ученици СШ"Свети Сава" Лозница, са смера "Заштита животне средине" као и КЈП"Наш дом" и ЈП"ЛозницаРазвој". Наставком пројектних активности садње која је планирана за март/април 2019 године ћемо допринети еколошком одрживом развоју који смо започели пројектом "ЕкоГрад" 2017. године kкоји је финансиран од стране Министарства омладине и спорта.

Суштина нове идеје развоја јесте одрживи развој. Његова суштина састоји се у процесу промена у којем се коришћење ресурса, токови инвестирања у садњу и институционална подршка налазе у хармонији, омогућујући повећање како садашњих тако и будућих површина покривене садницама у ужем кругу града Лознице. За постизање максималне одрживости морамо да се усмеримо на истраживање потреба градске зоне у погледу озелењавања и спречавања загађења него на средства. Домен у истраживању је најбитнији јер представља целокупну мрежу интеракција између економских и еколошких сектора. Одрживи развој има за циљ постизање равнотеже између садашњег унапређивања ресурса и способности наших природних система да се одрже на нивоу на којем ће и будућим генерацијама бити омогућено њихово коришћење.

Зато делимо мишљење да се нови приступ развоја мора заснивати на новој перцепцији сарадње између свих институција и употреба ресурса доминантно у оквиру нове еколошке стратегије.