26.04.2018
08:40
Трибина о важности екологије и заштите животне средине у Омладинском центру

Трибина поводом Дана планете земље организована од стране ученика Средње школе "Свети Сава" за ученике све четири средње школе у Лозници у сарадњи са Канцеларијом за младе Лозница. Тема трибине је однос човека и природе, односно, загадјење животне средине, утицај тог загађена на здравље човека и мере да се то загадјење умањи. Циљ едукације је подизање свести ученика о томе колико је важно водити рачуна о заштити животне средине као и то да је једино човек морално биће које је одговорно за властите поступке.

У савременим условима нашег привредног и друштвеног развитка заштита животне средине и њено даље унапређивање представљају веома значајно питање за које је трајно заинтересовано цело наше друштво. Технолошки процес, праћен развојем производних снага и увећањем економског потенцијала земље, као и развој друштвених односа, омогућују шире промене у погледу материјалног положаја и начина живота човека. Али, тај развој је истовремено створио и неке проблеме, одређене опасности и ризике, већи степен угрожености човека у радној и животној средини. При томе се не сме заборавити да човек може одржати своје виталне способности и опстати као друштвено биће једино под условом да регулише и усклади своје односе не само унутар своје заједнице већ и са осталим живим организмима у својој средини, што несумњиво није ни лако ни једноставно.

У наредном периоду Канцеларија за младе Лозница ће у сарадњи са школама и волонтерима спровести неколико микро пројеката на тему екологије и заштите животне средине који ће имати за циљ едукацију и подизање свести као и едукација о спровођењу и управљању еколошким пројектима.