12.02.2018
10:34
Обука за координаторе Канцеларија за младе за програм ЕРАСМУС +

У циљу оснаживања координатора и координаторки КЗМ и стицања примењивих знања за рад у КЗМ, Национална асоцијација КЗМ реализовала обуку за координаторе и координаторке Канцеларија за младе на тему писања предлога пројеката за медјународне донаторе. Обука се реализовала у оквиру пројекта „Оснаживање канцеларија за младе“, који спроводи Национална асоцијација Канцеларија за младе а финансиран је од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Током последњих неколико година више од 100.000 младих је учествовало у међународним волонтерским активностима кроз Европски волонтерски сервис (ЕВС). ЕВС програм омогућава младима 17–30 година да волонтирају у државама Европе и света и нуди финансијску подршку организацијама које организују слање и примање волонтера на међународном нивоу.

Канцеларија за младе Лозница у наредном периоду започеће поступак акредитације за Евроспки волонтерски сервис где би Канцеларија за младе Лозница ималу улогу партнерске организације у примању иностраних волонтера у периоду од 2 месеца до 12 месеци који би директно били укључени у рад Канцеларије за младе кроз волонтерске и програмске активности. Цео боравак волонтера је финансиран од стране ЕУ (трошкови смештаја, џепарца, хране и превоза).

Добијање акредитације је веома значајно за развој Канцеларије за младе Лозница јер добијањем статуса акредитоване организације за примање волонтера имали би велики број огућности за реализацију интеркултуралних пројеката као и повећање мобилности младих.