21.12.2017
08:59
Представниици Омладинског центра Лозница учествовали на радионици за писање КА1 пројеката у оквиру програма Ерасмус +

У среду, 20.12.2017. године, представниици Омладинског центра Лозница учествовали су на радионици за писање КА1 пројеката у оквиру програма Ерасмус + који је намењен повећању мобилности младих кроз неформално образовање.

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије могу, у ограниченом капацитету, да буду подносиоци пројеката, као и партнери на пројектима омладинских размена, као компоненте мобилности младих. Такође, као и ранијих година, током 2018. године, актери из Србије могу да буду и партнери актерима из програмских земаља на пројектима мобилности младих у сва три конкурсна рока.

Омладинске размене омогућавају младима 13–30 година, из најмање две различите земље, да се сусретну и живе заједно од 5 дана до 21 дан (изузимајући време путовања до и од одредишта). Током трајања размене учесници пролазе програм (мешавину радионица, искуствених вежби, дебата, симулација, активности на отвореном простору и др.), који су заједнички припремили пре почетка саме размене. Националне групе се састоје од најмање четири учесника и омладинског лидера, који мора бити пунолетан и чији је задатак да пружа подршку младима током омладинске размене.

Кроз размену млади развијају своје компетенције; баве се темама које су од општег друштвеног значаја; откривају нове културе, навике и животне стилове – углавном кроз вршњачко учење; раде на оснаживању вредности као што су солидарност, демократија, пријатељство… Процес учења током омладинских размена има сва методолошка обележја неформалног образовања.

У свакој омладинској размени учествују млади из две земље или више земаља; притом, ако се пројекат реализује у сарадњи са неком од партнерских земаља, он мора укључивати барем једну програмску и једну партнерску земљу.