10.11.2017
07:50
Волонтери Канцеларије за младе посетили ПР "Засавица"

Волонтери Канцеларије за младе Лозница заједно са сарадницима су посетили природни резерват "Засавица" у оквиру пројекта "ЕкоГрад" који је финансиран од стране Министарства омладине и спорта. Циљ ове посете је била размена искуства са стручним предавачима из области екологије, заштите животне средине као и ловочуварима природног резервата "Засавица".

Циљ пројекта "ЕкоГрад" је едукација младих из области заштите животне средине кроз активности садње стабала као и повећање мобилности младих. Удео људског фактора у промени физичке средине је изузетно велики, како на индивидуалном, тако и на колективном плану. Сваки пут када засадимо дрво, утичемо на животну околину позитивно. Свест појединца, свест о реалним опасностима и угрожености, како њега самог тако и свих осталих живих бића, и његово понашање јесу кључан фактор у мењању целокупне еколошке слике Србије. Ацијом сађења дрвећа директно утичемо на свест младих и пре свега целе локалне заједнице о важности очувања животне средине. Секундарни циљ је да озелењавањем површина у граду директно утичемо и на смањење загађености у градској средини. Озелењавањем површина и активном промоцијом пројекта утицаћемо и на повећање свести локалне заједнице о значају и очувању животне средине.