22.05.2015
12:48
Национална Стратегија за младе 2015-2025

Национална Стратегија за младе 2015-2025

Министарство омладине и спорта је 2014 године започело процес израде Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и припадајућег акционог плана за период 2015-2018. година, будући да Акциони план за спровођење постојеће Националне стратегије за младе за период од 2009. до 2014. истиче крајем 2014. године, као и на то да је одредбама Закона о младима предвиђено да се стратегија за младе доноси на десет година.

За потребе израде стратегије Влада РС је у јулу формирала и Радну групу за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и Aкционог плана за њено спровођење која ће израдити први радни нацрт нове стратегије и акционог плана.

Радна група има 53 члана (33 именована члана, а 20 чланова групе именовано по јавном позиву који је расписало Министарство омладине и спорта). Основни задатак Радне групе је да изради Националну стратегију за младе за десетогодишњи период и Акциони план за три године спровођења стратегије. Радна група подељена је на осам предложених тематских група: запошљавање и предузетништво, образовање и обука, здравље и благостање, партиципација и активизам, мобилност и информисање, социјална инклузија, креативност и култура и безбедност. Након вишенедељних интензивних активности, Радна група је израдила први радни нацрт Националне стратегије за младе 2015-2025 који овим путем стављамо на увид младима и целокупној јавности . У прилогу можете пронаћи први нацрт Националне стратегије за младе 2015 и преузети документ.