29.05.2015
08:43
Зелени бонтон 2015

Зелени бонтон 2015

Ова књига на једноставан начин едукује читаоца о култури живљења и уређења животног простора.

У књизи су дате смернице за озелењавање ентеријера у стану, украшавање балкона и тераса цвећем, уређење животне околине.

Читаоци могу из публикације да науче како да чувају и воде бригу о нашим заједничким јавним зеленим површинама.