25.05.2015
09:33
Правилник за заштиту деце и младих у Омладинском раду

Град Лозница у овом делу Правилника дефинише: шта је основна намера правилника, које су вредности, начела и принципи Омладинског центра, као и на шта се Омладински центар обавезује по питању заштите и сигурности деце и младих у омладинском раду.