13.07.2017
11:24
Подсетник о волонтеризму у кризним ситуацијама 2016

Волонтерски сервис је структура која омогућава адекватно управљање. То је сервис који повезује волонтере са инстутуцијама и организацијама којима су волонтери потребни, пружа информације о могућностима за волонтерско ангажовање, волонтерским правима и обавезама, као и о условима организовања волонтерског рада и правима и обавезама организатора.

Колико су волонтери значајни, најбоље смо видели током мајских поплава 2014. године. Са друге стране, тада се и најбоље видело колико је важно организовано радити са волонтерима и колико је важно имати структуру која ради и која може да адекватно управља организовањем волонтера.