МОБИНГ НЕ МОРАТЕ ДА ТРПИТЕ

МОБИНГ НЕ МОРАТЕ ДА ТРПИТЕ

Мобинг је психичко, физичко и сексуално злостављање на раду, које се понавља и спроводи с циљем да запослени над којим се врши злостављање сам оде, и да се тиме послодавац ослободи од обавеза при отказу. Мобинг се може вршити урушавањем личног и професионалног достојанства жртве, стварањем увредљивог и понижавајућег радног окружења и погоршавањем услова рада.
Манифестује се критикама, контролом и непризнавањем резултата рада, изолацијом из професионалне комуникације, давањем задужења испод нивоа знања и квалификација. Мобинг се може вршити и нападом на лични углед запосленог – исмевањем, оговарањем или повредом његове приватности, али и стварањем неиздрживог радног окружења, најчешће изолацијом жртве из радне околине, непозивањем на састанке, одузимањем средстава за рад.
Истраживања показују да је мобинг најприсутнији у просвети и здравству.
Број пријављених случајева мобинга у Србији је све већи. Само прошле године покренуто је 6 судских спорова. Оно што жртвама недостаје су информације да мобинг нису дужне да трпе јер постоје механизми заштите. Свих 6 покренутих судских случајева изгубили су мобери.
Поред надређеног, мобер-лице које континуирано лично и професионално злоставља и повређује особу на раду, или угрожава њена права, слободе и способности може бити и особа која са њом ради.
С друге стране, жртве мобинга јесу компетентне, али особе које имају мањак самопоуздања због страха од супростављања , од губитка посла , продужавања мобинга и немогућих захтева послодавца. Уколико жртва не затражи помоћ стручњака, последице могу бити дуготрајне.