Удружење грађана „Ветар у леђа“

Став нашег Удружења је да не постоје особе са посебним потребама. Сви имамо исте потребе! Да учимо, да се дружимо, да се крећемо, да будемо креативни и да будемо препознати од заједнице те да јој се тиме можемо обратити за помоћ кад нам је потребна. Због тога у даљем тексту нећемо више употребљавати ту синтагму. Наша жеља је била да овим пројектом задовољимо потребе деце и младих са инвалидитетом и сметњама у развоју и да сензибилишемо ширу заједницу.

Крајњи корисници у овом пројекту биле су маргинализоване групе, деца и млади са посебним потребама, као и деца и млади са инвалидитетом, али и сви други млади људи из лозничких средњих школа.

Циљеви пројекта били су:

- да се млади са сметњама у развоју и са инвалидитетом укључе у културни живот заједнице, путем инклузивних радионица и рада на 4 позоришне представе;

- да се омогући и организује бесплатна школа глуме која би пратила рад на позоришним представама и омогућила успрешнији рад на њима.

- да се организује директа обука младих људи за бољи и успешнији јавни и сценски наступ, директно техникама говорништва и различитим симулацијама ситуација, као што је престављање кандидата на разговору за посао ( што ће директно утицати на њихов положај на тржишту рада- биће конкурентнији);

- да се изврши информисање и сензибилизација деце и младих о наведеним проблемима маргинализованих група и да се скрене пажња да и ове маргинализоване групе могу бити једнако функционални учесници културног живота заједнице.

Рад на ЧЕТИРИ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ деце и младих са посебним потребама, деце и младих са инвалидитетом и средњошколаца из редовних школа, како би се скренула пажња на недовољно третиран проблем ових маргинализованих група, што је неретко управо осећај одбачености у многоме изазван лимитираним активностима. Једна од таквих активности је и играње у школским представама, најчешће и због тога што су простори за одржавање различитих радионица недоступни особама са инвалидитетом, али и због тога што млади често и заборављају своје вршњаке са наведеним проблемима и не рачунајући на њихове способности и таленте приликом свог колективног креативног изражавања. Зато су у нашем пројекту све представе млади из редовних школа припремати заједно са својим вршњацима из специјалних одељења, децом и младима са инвалидитетом , децом из Центра за децу и младе са сметњама у развоју ‹‹Сунце››.

У раду са представама била су укључена деца и млади са читаве територије Града Лозница, што укључује и оне из руралних средина.

Број младих који ће бити обухваћен овим пројектом:

- директно ће бити обухваћено 60 младих

- индиректно (кроз гледање представа) више од 1000 младих и грађана Лознице ( породице деце и младих обухваћених пројекто, 250;

Пријатељи и суседи деце и младих обухваћених пројектом, 250).

Сви директни извршиоци и стручни сарадници имају више од 5 година искуства у раду са децом и младима кроз радионице ›› Сцене за младе›› или своје друге пројекте.

Иван Исаиловић, дипломирани глумац, одговорна особа за овај пројекат и заступник нашег Удружења ради са децом и младима већ 10 година, а шест година његова идеја децентрализације културе успешно егзистира у 13 општина и градова, међу којима је и Лозница, а сам Град Лозница четири године је својим субвенцијама помагао овај пројекат у ком је кроз школу глуме у Лозници прошло око 1300 ученика основних и средњих школа.

мр.Златко Грушановић, театролог, стручни сарадник на овом пројекту има искуства у раду на позоришним представама са децом ометеном у развоју кроз програм који је подржало Министарство културе – Живимо заједно кроз уметност и то кроз две представе.

Милана Граховац , дипломирана глумица и професор књижевности, обавља дужност професора сценског говора на Академији уметности у Београду, али је и дугогодишњи сарадник Сцене за младе и тренер предавача на радионицама Сцена за младе.

Више од 10 година се бави педагошким радом како са децом и младима, тако и са студентима глуме. Због своје стручности и богатог искуства у раду са младима права је особа за тим за професионално усмеравање младих, односно за обуку за јавни наступ, технике говорништва и унапређене потенцијала пролазника ових радионица, нарочито код представљања у разговору за посао.