Курс информатике за почетнике

У просторијама интернет клуба Канцеларије за младе реализује се почетни курс информатике у укупном фонду од 40 часова на коме се обрађују следеће целине:

•Увод у оперативни систем Windows

•Програм за обраду текста Word

•Програм за табеларне калкулације Excel

•Програм за израду презентација Power Point

•Интернет сервиси

Полазници курса имају прилику да похађају теоријска предавања и раде практичне вежбе и тако стекну неопходна знања за самосталан рад у поменутим целинама. Полазници који редовно присуствују часовима имају прилику полагања завршног теста и добијање сертификата-дипломе за успешно положен завршни испит.

Предавач: Горан Стричић