Почетак пројекта "Знам шта хоћу"

На првом састанку пројектног тима, одржаном 9. октобра 2015. године у Лозници, у оквиру пројекта ”Знам шта хоћу” присуствовали су реализатори и помоћници пројекта удружења Омладинског креативног клуба - ОК клуба. Састанак је имао за циљ да се упознају сви актери који ће учествовати у реализацији пројекта, као и изради наставног плана едукације. Поред координатора програма, важну улогу у реализацији активности имаће и стручни сарадници који треба да обавештавају координатора о спровођењу активности по претходно утврђеном плану. Циљ је да се кроз едукацију стекну нова знања из области културе која ће помоћи младима да ојачају и развију своје културне вештине.

На састанку је урађен систематски план припремних активности на пројекту, достављене су понуде за материјал и опрему, формиран је тим и одређене су улоге као и канали комуникације између чланова.

Неке од тема састанка су биле: шта је улога и обавеза сваког од партнера, активности које ће се реализовати, циљеви активности, као и шта је неопходно учинити за што већу видљивост пројекта. Свако од партнера ће имати јасне обавезе и упутства која ће спроводити.

Такође, на овом састанку је најављена конференција за медије који ће испратити почетак реализације пројекта и отварање конкурса за пријаву на едукацију.

Пројекат “Знам шта хоћу” финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација.