УБИЈЕНО 20 ЖЕНА

УБИЈЕНО 20 ЖЕНА
Двадесет жена су од почетка године у Србији убили партнери или мушки чланови породице, а у протеклих неколико дана је убијено шест жена - у околини
Кањиже, у близини Велике Плане и у Чачку.
Сваком од убистава претходило је континуирано мушко насиље. Више од половине убијених жена пријављивале су насиље полицији и центру за социјални рад, а 10 од 20 жена убијено
је ватреним оружјем.
Да су пријаве насиља узете озбиљно, да су насилници адекватно и на време кажњавани, да им је одузето оружје, да је урађена процена ризика од насиља по живот жене, да је
насилник задржан у притвору, да је након првог инцидента удаљен из куће, убиства би била спречена.
Ово се није догодило јер држава не гарантује примену закона, професионалци и даље поступају узимајући у обзир сопствене ставове и предрасуде о женама, а не законе и обавезе професије.